O nás

Články kategorie O nás
19.6. 2023

Tvůrce nové Země

Tvůrce nové Země se neliší od ostatních bytostí. Snad jen tím, že ví, kým je: tvůrcem ráje na Zemi. Je s to sledovat, jak se vlákna světa odvíjí od něho samého, jak předivo světa odpovídá tkáním jeho těla, jeho dech je dechem...

17.1. 2022 (Aktualizováno: 20.1. 2022)

Dlouhá cesta za Vizio(s)nářem

První myšlenku jsem zachytila již v lednu 2021. Ani ta se ovšem nezrodila z ničeho. Po mnoho let předcházejících byly určujícími tématy v mém životě touha po co největší svobodě, potřeba sdílení, dispozice k tvorbě, do nedávna v kombinaci s neodbytným nutkáním něčemu pomáhat. Více souvislostí se dozvíte z mého...